Szkoła Policealna Nr 8

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Gliwice
gmina: M. Gliwice
miejscowość: Gliwice

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Policealna Nr 8
Sikorskiego 132
44-103 Gliwice
Poczta: Gliwice
telefon: 0322796696
fax: 0322796697
strona internetowa: www.zset.edu.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Policealna Nr 8 (Gliwice), jest to Szkoła policealna (ponadgimnazjalna).

Statystyka

Liczba uczniów: 27
Liczba oddziałów: 1
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
powiat:
gmina: